• Bromberg
    1. Infanterie-Kaserne
    2. 8,90 €
  • Gruss aus Bromberg
    1. Denkmal Friedrich d. Grossen, Schleusenhäuschen a. d. Stadtschleuse, Evangel. Paulskirche, Rathaus, Kriegerdenkmal
    2. 14,90 €
1