• Kreuz (Ostbahn) / Krzyż Wielkopolski
  1. Bahnhof
  2. 8,90 €
 • Bromberg
  1. Infanterie-Kaserne
  2. 8,90 €
 • Gruss aus Bromberg
  1. Denkmal Friedrich d. Grossen, Schleusenhäuschen a. d. Stadtschleuse, Evangel. Paulskirche, Rathaus, Kriegerdenkmal
  2. 14,90 €
1